Περιγραφή

Περιγραφή

TERMPIR BWS

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

Τα θερμομονωτικά πανέλα termPIR BWS αποτελούνται από πυρήνα θερμικής μόνωσης PIR άκαμπτου αφρού. Οι πλάκες προστατεύονται με αδιάβροχη επένδυση από υαλόπλεγμα (WS) στη μία πλευρά και με επένδυση από υαλόπλεγμα εμποτισμένο με πίσσα (ΒΤ) στην άλλη πλευρά. Τα πανέλα χρησιμοποιούνται σε επίπεδες οροφές σε χαλύβδινο κατάστρωμα, σε επίπεδο πράσινο δώμα, ταράτσες μηχανικά τοποθετημένες ή με κολλημένο σύστημα και σε οροφές  σε κατάστρωμα από σκυρόδεμα με επικάλυψη έρματος.  Με αντίσταση στην φωτιά: F Class, θλιπτική αντοχή στο 10% της παραμόρφωσης, σ10: για (20 ≤ d <30 mm): ≥ 120 kPa, για (30 ≤ d ≤ 250 mm ): ≥ 150 kPa και θερμική αγωγιμότητα, λD: για (20 ≤ dN ≤ 80 mm): 0,026 [W/m·K], για (80 ≤ dN ≤ 120 mm): 0,025 [W/m·K]  και  για (120 ≤ dN ≤ 250 mm): 0,024 [W/m·K]

Μήκος / πλάτος: 2,4m / 1,2m, 1,2m / 1,2m, 0,6m / 1,2m,  (μείον το βάθος της άρθρωσης) Άλλα μήκη είναι επίσης διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος
Ονομαστικό πάχος: dN = (20 – 250) mm