Περιγραφή

Περιγραφή

TERMPIR ΕΤΧ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ

Τα θερμομονωτικά πανέλα termPIR ΕΤΧ αποτελούνται από πυρήνα θερμικής μόνωσης PIR άκαμπτου αφρού. Οι πλάκες προστατεύονται με αδιάβροχη επένδυση από υαλόπλεγμα. Τα πανέλα χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς τοίχους δύο επιπέδων – σύστημα ETICS. Με αντίσταση στην φωτιά: Ε Class, θλιπτική αντοχή στο 10% της παραμόρφωσης, σ10: για (20 ≤ d <30 mm): ≥ 120 kPa, για (30 ≤ d ≤ 250 mm ): ≥ 150 kPa και θερμική αγωγιμότητα, λD: για (20 ≤ dN ≤ 80 mm): 0,026 [W/m·K], για (80 ≤ dN ≤ 120 mm): 0,025 [W/m·K] και για (120 ≤ dN ≤ 250 mm): 0,024 [W/m·K].

Μήκος / πλάτος: 2,4m / 1,2m, 1,2m / 1,2m, 0,6m / 1,2m,  (μείον το βάθος της άρθρωσης) Άλλα μήκη είναι επίσης διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος
Ονομαστικό πάχος: dN = (20 – 250) mm