Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT 2

ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Το GROUT 2 (γκρι) είναι ένα έτοιμο προς χρήση, αυτοεπιπεδούμενο, μη συρρικνούμενο ρευστό κονίαμα με πολύ υψηλή μηχανική αντίσταση. Το προϊόν έχει εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα, υψηλή αντοχή σε θειικά άλατα και είναι απαλλαγμένο από χλώρια ή μεταλλικά σωματίδια. Χρησιμοποιείται κυρίως για την εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και για την θεμελίωση μηχανημάτων. Έχει σήμανση CE ως R4 (84.8Μpa) και είναι σύμφωνο με τα πρότυπα: UNI EN 1504-3 και UNI EN 998-1.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1.900kg/m3 (14% νερό/σάκο)

GROUT 2

Brand: AZICHEM
Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT 2

RHEOPLASTIC, STRUCTURAL, ANTISHRINKAGE MORTAR, FOR PRECISION ANCHORAGE

Anti-shrinkage, rheoplastic, castable mortar, for precision anchorage of operating machines,

turbines, rolling mills, bridge cranes, etc. Based on cement binders, super-lubricants meeting

agents, compounds-resistant mortar, specific polymers, selected aggregates, superpozzolanic

reactive fillers.

Packaging: 25kg/bag
Consumption: 1.900kg/m3 (14% water/bag)