Περιγραφή

Περιγραφή

GLASS CONECTOR

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ “L

Τα ANGOLO STRUKTURA είναι προκατασκευασμένοι συνδετήρες GFRP σε σχήμα “L” κατάλληλοι για την δομική ενίσχυση τοίχων, τόξων και θόλων. Κατάλληλοι για σεισμική ρύθμιση, ασφάλεια και αποκατάσταση δομών όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα ARMATEX. Έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: διάμετρος 8mm, 10 cm σε μήκη  20-50-70 cm, με βελτιωμένη πρόσφυση (αδρανής διάσταση 0,3-0,8mm).

Συσκευασία:  10 cm σε μήκος 20-50-70 cm.