Περιγραφή

Περιγραφή

FLOOR LEVEL SFR

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Το FLOOR LEVEL SFR είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο τροποποιημένο πολυμερές τσιμεντοκονίαμα με ενίσχυση ινών με READYMESH MR-060, που προσφέρει επιταχυνόμενη πρόσφυση και γρήγορη σκλήρυνση. Εφαρμόζεται πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου, είναι ιδανικό για επιπέδωση σε πάχη που κυμαίνονται από 3 mm έως 25 mm ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο επικάλυψης.
Η τέλεια ρευστότητα και οι αυτοεπιπεδούμενες ιδιότητες του κονιάματος διευκολύνουν τις εργασίες επίστρωσης, για γρήγορη επιπέδωση. Η επιφάνεια που προκύπτει είναι λεία χάρη στη λεπτή κοκκομετρία του αδρανούς πυριτίου (με μέγιστο μέγεθος 0,5 mm).

Συσκευασία: 25g/δοχείο (19-20% νερό)
Κατανάλωση: 1,9kg/m2/mm

FLOOR LEVEL SFR

Brand: AZICHEM
Περιγραφή

Περιγραφή

FLOOR LEVEL SFR

FIBRE-REINFORCED SELF-LEVELLING MORTAR FOR PLANAR SUBSTRATE SHAVING

FLOOR LEVEL SFR is a self-levelling modified-polymer cement mortar having fibre-reinforcement with READYMESH MR-060, offering accelerated grip and fast hardening. Applied prior to laying the flooring, it is perfect for levelling at thicknesses ranging from 3 mm to 25 mm so as to adapt to any type of covering.

The perfect pourability, fluidity and self-levelling properties of the mortar facilitate the coating operations, to quickly attain perfect planarity. The resulting surface is perfectly smooth thanks to the fine granulometry of the silica aggregate (with a maximum size of 0.5 mm).

Packaging: 25g/container (19-20% water)
Consumption: 1,9kg/m2/mm