Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO 175 C CR FR

ΠΟΛΥ ΟΛΚΙΜΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΙΝΕΣ

Το FLUECO 175 C CR FR είναι ένα προ-αναμεμιγμένο, έγχυτο, κονίαμα, το οποίο είναι ενισχυμένο με συνθετικές και εύκαμπτες ανοξείδωτες ίνες χάλυβα χρωμίου. Αναπτύσσει υψηλή αρχική και τελική μηχανική αντοχή, είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό ακόμη και σε επιθετικά περιβάλλοντα. Είναι κατάλληλο για δομικές επισκευές  σκυροδέματος που υπόκεινται σε υψηλές φυσικές, χημικές και περιβαλλοντικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων προκατασκευασμένων κατασκευών που υπόκεινται σε θειική επίθεση, επισκευές μεγάλου όγκου και κατασκευή σκυροδέματος με πάχος στρώσης έως 5 cm ανά στρώση χωρίς χρήση πλέγματος,  υδραυλικά έργα, υποδομές, οδογέφυρες και σήραγγες, ακόμη και σε κατασκευές που έρχονται σε επαφή με θαλασσινό νερό.

Συσκευασία: 25 kg/ σάκο + 250g/σάκο ίνες
Κατανάλωση: 20 kg/m2/cm (νερό ανάμιξης: 3,75 – 4,25 lt/σάκο)