Περιγραφή

Περιγραφή

REPAR TIX FINE

 ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ  ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Το REPAR TIX FINE είναι ένα θιξοτροπικό, με αντιστάθμιση συρρίκνωσης τσιμεντοειδές κονίαμα με μέγιστο μέγεθος κόκκου αδρανών 0,6 mm, αποτελούμενο από τσιμέντα υψηλής αντοχής, υπερποζολανικά πληρωτικά, σταθεροποιητικά πρόσθετα και μικροΐνες πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής. Το λεπτόκοκκο μέγεθος και η εξαιρετική εργασιμότητα του κονιάματος καθιστούν το REPAR TIX FINE ιδιαίτερα κατάλληλο για αποκαταστάσεις κατασκευών (με μέγιστο πάχος μονής στρώσης 20 mm) σε οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες, για την αποκατάσταση σκυροδέματος που απαιτεί εξαιρετικό τελικό φινιρίσμα, επεμβάσεις στους αρμούς πλακών, ακόμη και σε έκθεση σε επιθετικά περιβάλλοντα (θαλάσσια, βιομηχανικά). Σε υψηλές θερμοκρασίες προτείνεται διαβροχή για τις πρώτες 48–72 ώρες.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 18kg/m2/cm