Περιγραφή

Περιγραφή

FLUECO BLITZ R4

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

Το FLUECO BLITZ R4 είναι ένα έτοιμο προς χρήση θιξοτροπικό τσιμεντοειδές κονίαμα, ταχείας πήξης, ενισχυμένο με μικροΐνες. Ο συντελεστής ελαστικότητας σε συνδυασμό με την τεχνολογία αντιστάθμισης συρρίκνωσης μετατρέπουν αυτό το κονίαμα σε ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων για επισκευή και επιπέδωση επιφανειών σκυροδέματος, που συνήθως είναι δύσκολο να επιτευχθούν με ένα μόνο προϊόν. Το FLUECO BLITZ R4 είναι κατάλληλο για γρήγορη δομική επισκευή και εξομάλυνση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών σκυροδέματος και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το FLUECO BLITZ R4 αυξάνει την αρχική και την τελική μηχανική αντοχή. Είναι αδιάβροχο, με μεγάλη διάρκεια  ακόμη και σε επιθετικό περιβάλλον – και επίσης ιδανικό για την επισκευή κατασκευών που εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ή σε επαφή με το νερό. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους από 1 έως 40 mm. Παρέχει ισχυρή πρόσφυση σε χάλυβα και σκυρόδεμα και προστασία από την ενανθράκωση. Το FLUECO BLITZ R4 είναι ανθεκτικό σε χημικές και περιβαλλοντικές επιθέσεις και είναι κατάλληλο για όλες τις κατηγορίες έκθεσης που ορίζονται από το UNI 11104.

Συσκευασία: 25kg/σάκο (17 -20% νερό, 4,3 – 5 lt/25kg σάκο)
Κατανάλωση: 18-18,5 kg/m2/cm