Περιγραφή

Περιγραφή

CONCRETE TIXO 40

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ

Το CONCRETE TIXO 40 είναι ένα θιξοτροπικό, μη συρρικνωμένο κονίαμα ενισχυμένο με ίνες για τη δομική επισκευή του σκυροδέματος. Αποτελείται από τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα και είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 1504-3 τύπου R4. Είναι ιδανικό για επισκευή και ανακατασκευή δομικών στοιχείων σε κατασκευές από σκυρόδεμα, κολώνες ή κράσπεδα, δοκάρια, δάπεδα, σκαλοπάτια, αετώματα κ.λπ.

Συσκευασία: 25 kg/σάκο (4,4 lt νερού ανά σακί)
Κατανάλωση: 18 kg/m2/cm