Περιγραφή

Περιγραφή

CONCRETE RASANTE 300

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ

CONCRETE RASANTE 300 είναι ένα θιξοτροπικό λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα, ιδανικό για εξομάλυνση επιφανειών υποβαθμισμένου σκυροδέματος ή οπλισμένου σκυροδέματος με ταυτόχρονη προστασία από την ενανθράκωση, ειδικά όταν απαιτείται ένα ιδιαίτερα απαλό φινίρισμα. Βάσει του προτύπου EN 1504-2.

Συσκευασία: 20 kg /σάκο (5 lt νερού ανά σακί)
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2/mm