Περιγραφή

Περιγραφή

REPAR TIX SFR

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

Το REPAR TIX SFR είναι ένα θιξοτροπικό, ρεοπλαστικό, δομικό μη συρρικνωμένο κονίαμα  ενισχυμένο με μεταλλικές  ίνες (εύκαμπτες και ανοξείδωτες), οι οποίες είναι  ανθεκτικές στα αλκάλια. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση δομών σκυροδέματος που είναι κοντά σε θαλάσσιες, ορεινές και πλούσιες σε ατμοσφαιρική ρύπανση περιοχές.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 19kg/m²/cm (20-22% νερό/σάκο)