Περιγραφή

Περιγραφή

REPAR TIX

ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΑ,  ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Το REPAR TIX (γκρι) είναι ένα θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα οπλισμένου σκυροδέματος, πλήρους ελεγχόμενης συρρίκνωσης, τροποποιημένο με πολυμερή, παρασκευασμένο με ειδικά υδραυλικά συνθετικά, αναστολείς διάβρωσης, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Δεν περιέχει νιτρώδη άλατα, είναι ανθεκτικό σε θειικά, έχει υψηλή πρόσφυση καθώς και πολύ χαμηλή διαπερατότητα σε διοξείδιο του άνθρακα, όξινη βροχή και θαλασσινό νερό.  Έχει σήμανση CE ως R4 (71,4Mpa), σύμφωνα με το UNI EN 1504-3 και είναι συμβατό και με το πρότυπο UNI EN 998-1.

Το REPAR TIX SPEEDY είναι το αντίστοιχο υπέρ-ταχείας ωρίμανσης (15 λεπτά).

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 19kg/m2/cm (15% νερό/σάκο)