Περιγραφή

Περιγραφή

REPAR SM

ΛΕΠΤΟΚΟΚΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Το REPAR SM (λευκό, γκρι) είναι ένα λεπτόκοκκο, θιξοτροπικό, ταχύπηκτο και εύπλαστο κονίαμα ενός συστατικού, παρασκευασμένο με ειδικά υδραυλικά συνθετικά και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στις θερμικές μεταβολές και σε θειικά άλατα. Χρησιμοποιείται σαν ένα λεπτό στρώμα εξομάλυνσης και προστασίας σε επιφάνειες οπλισμένου ή μη σκυροδέματος. Το REPAR SM έχει σήμανση CE ως R4 (48Mpa) και είναι σύμφωνο με τα πρότυπα: UNI EN 1504-3 και UNI EN 998-1.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1,95kg/m2/mm (15 % νερό/σάκο)