Περιγραφή

Περιγραφή

ECRAN 400

ONE-COAT ANTI-GRAFFITI

Solvent-based two-pack one-coat (Transparent) varnish for the permanent and high-quality anti-graffiti protection of walls, façades, painted surfaces etc. (Interior – Exterior). It can be applied mechanically or with a brush or roller in two layers for permanent and high quality protection of brick, natural stone, marble, cement, hard plaster, tile, wood surfaces (interior only) and metals. ECRAN 400 blocks the inks on the surface to facilitate. A genuine anti-graffiti screen*, ECRAN 400 also limits the adherence of posters, stickers and pollution. This colourless and non-yellowing varnish is UV resistant, withstands adverse weather conditions and cleaning solvents for the long-lasting protection of walls and façades.

Packaging: 5lt/can (Α+Β)
Consumption: 1lt/8m2

Περιγραφή

Περιγραφή

ECRAN 400

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ GRAFFITI

Το ECRAN 400 (διαφανές) είναι ένα βερνίκι προστασίας από  GRAFFITI δύο συστατικών, που εφαρμόζεται μηχανικά ή με βούρτσα ή ρολό σε δύο στρώσεις  για την μόνιμη και υψηλής ποιότητας προστασία επιφανειών από τούβλα, φυσικούς λίθους, μάρμαρα, τσιμέντο, σκληρούς σοβάδες, πλακάκια, ξύλο και μέταλλα. Δεν κιτρινίζει, είναι ανθεκτικό στις UV, αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες επιτυγχάνοντας μια μακροχρόνια προστασία για  πάνω από 20 καθαρισμούς πριν την επανατοποθέτηση νέας μονής στρώσης.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο (Α+Β)
Κατανάλωση: 1lt/8m2