Περιγραφή

Περιγραφή

PROTEX GRAFFITI

PROTECTIVE FILMING ANTIGRAFFITI

PROTEX GRAFFITI is a clear coating designed to protect brick, marble, natural stone facades of graffiti from buildings. Graffiti applied on PROTEX GRAFFITI (paints, written marker, tar, etc.) can be easily removed with alkaline cleaners, or in the case of very resistant paints, paint removers with RIMOX GRAF A. The coating will prevent contaminants from penetrating into the pores of the building material.

Packaging: 1-5kg/can

Περιγραφή

Περιγραφή

PROTEX GRAFFITI

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ GRAFFITI

Το PROTEX GRAFFITI είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο για την προστασία των τούβλων, της πέτρας και των μαρμάρινων προσόψεων των κτιρίων από GRAFFITI. Όταν το GRAFFITI (χρώματα, πίσσα κλπ) εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνεια που έχει επιστρωθεί με PROTEX GRAFFITI μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα με αλκαλικά καθαριστικά  ή στην περίπτωση των πολύ ανθεκτικών χρωμάτων με RIMOX GRAF Α. Επιπλέον η επικάλυψη εμποδίζει μολυντές από τη διείσδυση τους μέσα στους πόρους του δομικού υλικού.

Συσκευασία: 1-5kg/δοχείο