Περιγραφή

Περιγραφή

GRAFFITI GUARD POROUS

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το GRAFFITI GUARD POROUS είναι ένα προστατευτικό μακράς διαρκείας με την τεχνολογία της nanotechnology (με βάση το νερό) για πορώδεις επιφάνειες (σκυρόδεμα, σοβάδες, φυσικούς λίθους κλπ). Προστατεύει την επιφάνεια από όλους του περιβαλλοντικούς παράγοντες, graffiti, άλατα, και έλαια επιτρέποντας την διαπνοή χωρίς να επηρεάζει το χρώμα της επιφανείας. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, ρολό ή πινέλο. Ο χρόνος πλήρους εφαρμογής είναι 7 ημέρες. Μπορεί να καθαριστεί η επιφάνεια με την χρήση GRAFFITI REMOVER μέχρι 6 φορές πριν την νέα εφαρμογή του.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 1lt/8m2

Περιγραφή

Περιγραφή

GRAFFITI GUARD POROUS

LONG-TERM PROTECTION

Hydroex Grati Guard Porous is a protective coating against chemical attack, ink, paint, oil and tar for porous surfaces. Long lasting protection with nanotechnology (water based) technology for porous surfaces (concrete, plaster, natural stones etc.). Protects the surface from all environmental factors, graffiti, salts, and oils by allowing it to breathe without affecting the color of the surface. It is applied by spray, roller or brush. Full time is 7 days. The surface can be cleaned using GRAFFITI REMOVER up to 6 times before re-applying.