Περιγραφή

Περιγραφή

ACRYL’ECRAN

INSULATING UNDERCOAT

ACRYL’ECRAN is a water-based colourless acrylic undercoat for COMUS anti-graffiti systems. On most porous mineral surfaces, avoids the wet appearance due to the application of anti-graffiti protection varnishes. Insulates already painted substrates, avoids the dissolving of sensitive coatings such as Pliolite and oil-based paints.

Packaging: 3lt/can
Consumption: 1lt/12m2

Περιγραφή

Περιγραφή

ACRYLECRAN

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το ACRYLECRAN (διαφανές) είναι ένα ακρυλικό αστάρι με βάση το νερό που εφαρμόζεται μηχανικά ή με βούρτσα κυρίως σε πορώδεις επιφάνειες για την δημιουργία μιας ομοιόμορφης και ισχυρής επιφάνειας εφαρμογής του ECRAN 400.

Συσκευασία: 3lt/δοχείο
Κατανάλωση: 1lt/12m2