Περιγραφή

Περιγραφή

ACRYLECRAN

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το ACRYLECRAN (διαφανές) είναι ένα ακρυλικό αστάρι με βάση το νερό που εφαρμόζεται μηχανικά ή με βούρτσα κυρίως σε πορώδεις επιφάνειες για την δημιουργία μιας ομοιόμορφης και ισχυρής επιφάνειας εφαρμογής του ECRAN 400.

Συσκευασία: 3lt/δοχείο
Κατανάλωση: 1lt/12m2