Περιγραφή

Περιγραφή

NEW PRO GRAFFITI GUARD MAGIC

ANTI GRAFFITI COATING WASHABLE USAGE

NEW PRO GRAFFITI GUARD MAGIC Clear/ Gloss /Colour coating is a special outer coating which provides an effective protection against unauthorised billposting and graffiti. Only one coating is necessary so that graffiti doesn’t adhere to the treated surface. Graffiti can be removed quickly and simply from the dry surface with warm soapy water. A second application is not necessary.

Packaging: 5lt/can
Consumption: 8 -10m2/lt

Περιγραφή

Περιγραφή

NEW PRO GRAFFITI GUARD MAGIC

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ GRAFFITI

Το NEW PRO GRAFFITI GUARD MAGIC είναι ένα διαφανές υλικό, ειδικά σχεδιασµένο για την µόνιµη προστασία κατά των Graffiti. Έχει υψηλή αντοχή σε ατµοσφαιρικούς ρύπους και κλιµατολογικούς παράγοντες καθώς και σε υπεριώδεις ακτινοβολίες. ∆ηµιουργεί µια σταθερή επιφάνεια υψηλής αντοχής στην τριβή. Εφαρµόζεται σε επιφάνειες από φυσικές πέτρες, τούβλα, µπετόν, σοβάδες, ξύλο, µέταλλα κ.ά. Για τον καθαρισµό χρησιµοποιείται µόνο νερό µε σφουγγάρι. Εφαρµόζεται τόσο σε σύγχρονες κατασκευές όσο και την προστασία ιστορικών κτηρίων και µνηµείων.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
πρΚατανάλωση: 8 -10m2/lt