Περιγραφή

Περιγραφή

RIMOX LO

VISCOUS PAINT  REMOVAL OF PLASTER PLASTIC

RIMOX LO is a stripper, thixotropic, low odor, designed for the removal of plastic plasters without the use of flames. RIMOX LO offers significant advantages in the safety of the workplace as it does not produce irritating fumes or vapors as EXEMPT from methylene chloride, chlorinated solvents, phenols, chromates, ammonia, amines. Compared with strippers rely solvent can be applied to large surfaces because, not evaporating, its action is long lasting.

Packaging: 1-5kg/can

Περιγραφή

Περιγραφή

RIMOX LO

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΑΦΗΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑ

Το RIMOX LO είναι ένα θιξοτροπικό προϊόν χαμηλής οσμής για την αφαίρεση βαφών από σοβάδες. Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα δεδομένου ότι δεν παράγει ερεθιστικές αναθυμιάσεις ή ατμούς που απελευθερώνονται από το χλωριούχο μεθυλένιο, τους χλωριωμένους διαλύτες, φαινόλες, χρωμικά, αμμωνία και αμίνες. Σε σύγκριση με διαβρωτικά που βασίζονται σε διαλύτη μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλες επιφάνειες, διότι, δεν εξατμίζεται και η δράση του είναι μακράς διαρκείας.

Συσκευασία: 1-5kg/δοχείο