Περιγραφή

Περιγραφή

KEMDRY A

ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΛΑΤΩΝ

Το KEMDRY A είναι ένα διάλυμα καθαρισμού που βασίζεται σε ενεργά οξέα, για πλύσιμο και απομάκρυνση αλάτων. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες σε πέτρα (φυσική ή τεχνητή), τσιμέντο και σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα ή ρολό.

Συσκευασία: 0,75lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,1 – 0,150 lt/m2