Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT CABLE

ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το GROUT CABLE είναι ένα υπέρρευστο ενέσιμο τσιμεντοκονίαμα με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής και εξειδικευμένα ποζολανικά πληρωτικά. Χρησιμοποιείται για στερεώσεις, αγκυρώσεις και ενισχύσεις τοιχοποιίας καθώς και γεμίσματα σε κενά δομικών στοιχείων οπλισμένου ή μη σκυροδέματος. Μπορεί να συνδυαστεί με ειδικά αδρανή ανάλογα με τις ανάγκες της πλήρωσης.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1.550kg/m3  (30% νερό/σάκο)