Περιγραφή

Περιγραφή

GROUT MICRO-J

ΑΝΤΙ-ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΟ ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΧΥΤΕΥΣΙΜΟ, ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΙΚΡΟΚΟΝΝΙΑΜΑ

Το  GROUT MICROJ είναι ένα αντι-συρρικνωτικό μικροκονίαμα, ρεοπλαστικό, υπέρρευστο, ενέσιμο, με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, υπεροποζολάνια πληρωτικά, τροποποιητές, πολυμερείς παράγοντες, αντι-συρρικνωτικούς παράγοντες, αντι-αλλεργικά πρόσθετα και επιλεγμένα συσσωματώματα. Έχει υψηλές αντοχές και χρησιμοποιείται για την πλήρωση κενών και μικρορωγμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 1700kg/m3 (15 % νερό/σάκο)