Περιγραφή

Περιγραφή

OSMOCEM QUICK

ΥΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Το OSMOCEM QUICK είναι ένα έτοιμο για χρήση υδρομονωτικό επισκευαστικό κονίαμα, ενός συστατικού, ταχείας πήξης. Σκληραίνει σε 30 με 60 δευτερόλεπτα, επιτυγχάνοντας εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, ακόμη και κάτω από το νερό, ενώ είναι ελεύθερο από μέταλλα. Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση διαρροών νερού, ακόμα και υπό πίεση και εφαρμόζεται σε δεξαμενές, υπόγεια, φρεάτια ανελκυστήρων και τοιχοποιίες.

Συσκευασία: 5kg/δοχείο
Κατανάλωση: 1,75kg/dm3 (20%/δοχείο)