Περιγραφή

Περιγραφή

CALCEPURA DEUMIDIFICANTE

ΜΑΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Το CALCEPURA DEUMIDIFICANTE είναι ένα φυσικό μακροπορώδες κονίαμα με ίνες, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, εφαρμόζεται χειροκίνητα ή μηχανικά, για πράσινες κτιριακές παρεμβάσεις ή για ιστορικές αναπαλαιώσεις υψηλής ποιότητας  κυρίως σε επιφάνειες με παρουσία ανοδικής υγρασίας
(UNI EN 998-1). Βελτιώνει την υγιεινή των χώρων διαβίωσης λόγω της αξιοσημείωτης διαπερατότητας στους υδρατμούς, υποβοηθούμενο από την ελάχιστη αντιδραστικότητα του στα άλατα που περιέχονται στην τοιχοποιία. Είναι συμβατό με παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, εξαλείφει και προλαμβάνει μύκητες και μούχλα.

Συσκευασία: 25 kg/σάκο
Κατανάλωση: 13,5 kg/m²/ανά cm πάχους [Ανάμειξη νερού: 23% (±2), περίπου. 6/6,5 λίτρα ανά σάκο]

Περιγραφή

Περιγραφή

CALCEPURA DEUMIDIFICANTE

FIBERED PLASTER MORTAR

CALCEPURA DEUMIDIFICANTE is a fibered plaster mortar specifically for interior or exterior plastering. In fine and historically valuable construction – and in green building, it is used for restoration of facades/exterior surfaces/rooms subjected to severe moisture. Manual or automatic application. UNI EN 998-1 COMPLIANT. CALCEPURA DEUMIDIFICANTE improves the healthiness of living spaces due to its remarkable water vapor permeability, assisted by minimal reactivity to salts contained in masonry. Compatible with traditional materials and techniques, eliminates and prevents fungus and mold.

Packaging: 25 kg/bag
Consumption: 13,5 kg/m²/per cm of thickness [Mixing water: 23% (±2), approx. 6/6.5 l per bag]