Περιγραφή

Περιγραφή

DIATHONITE DEUMIX +

ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Το DIATHONITE DEUMIX + είναι ένας ελαφρύς, μακροπορώδες, οικολογικός και θερμικός σοβάς αφύγρανσης που μπορεί να ρυθμίσει κάθε είδους αλατότητα της τοιχοποιίας. Το προϊόν αποτελείται από φυσικά υλικά όπως φελλό (κοκκομετρία 0 – 3mm / 0 – 0,12 in), πηλό, φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL 5 και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση και την αναπνευστική ικανότητα του προϊόντος. Η μακροπορώδες δομή του είναι ικανή να απορροφά τα άλατα που υπάρχουν στην τοιχοποιία ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την εξάτμιση του νερού.

Συσκευασία: 20kg/σάκο
Κατανάλωση: 4,40kg/m2 (55-60% νερό/σάκο)