Περιγραφή

Περιγραφή

UNTERSANA

BREATHABLE, DEHUMIDIFYING SCRATCH COAT, BASED ON HYDRAULIC LIME

UNTERSANA is a dehumidifying adhesive compound for the construction of anchoring scratch coats, for the subsequent application of normal plaster (INTOSANA), dehumidifying (SANATIGH) and light (SANAWARME and CALEOSANA), for new buildings, in existing buildings, for ecological building interventions and in the restoration of historic buildings and monuments.

Packaging: 25kg/bag
Consumption: 5kg/m2 (22% water/bag)

Περιγραφή

Περιγραφή

UNTERSANA

ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΑΤΩΝ 

Το UNTERSANA (φουντουκί) είναι ένα κονίαμα υψηλής πρόσφυσης (αστάρι) πριν την εφαρμογή επιχρισμάτων αφύγρανσης τοιχοποιίας για την δημιουργία μίας επιφάνειας σταθερής αδιαπέρατη από τα υφιστάμενα άλατα. Αποτελείται από υδραυλική άσβεστο, καολίνη, ειδικά πρόσμικτα και φυσικές ίνες ενώ δεν περιέχει τσιμέντο, ρητίνες και διαλύτες. Χρησιμοποιείται σε νέα και παλιά κτίρια καθώς και σε διατηρητέα κτίρια και ιστορικά μνημεία.

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 5kg/m(22% νερό/σάκο)