Περιγραφή

Περιγραφή

SANOSAN 3in1

READY MIXED DEHUMIDIFYING PLASTER LIME – BASED FOR RENEWING ALL TYPES OF MASONRY

SANOSAN 3 IN 1 is a special ready to use macro-porous dehumidifying plaster that is very breathable for masonry subject to rising damp. Its macro-porous structure enhances the dehumidifying effect on masonry affected by capillary rising damp. The application of SANOSAN 3 IN 1 enables you to resolve the problems commonly found in damp walls such as swelling and flaking plaster caused by the formation of salt bloom and high concentrations of damp. This product can also be used for rendering.

Packaging: 25kg/bag
Consumption: 10-11 kg/m2 per cm of thickness

Περιγραφή

Περιγραφή

SANOSAN 3in1

ΜΑΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ – ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Το SANOSAN 3 IN 1 είναι ένας έτοιμος προς χρήση μακροπορώδες αφυγραντικός σοβάς ο οποίος επιτρέπει στην τοιχοποιία που υπόκειται σε αυξανόμενη υγρασία να διαπνέει. Η μακρο-πορώδης δομή του ενισχύει την επίδραση αφύγρανσης στην τοιχοποιία που επηρεάζεται από της τριχοειδούς υγρασίας (ανοδική υγρασία). Η εφαρμογή επιλύει τα προβλήματα που απαντώνται σε υγρά τοιχώματα όπως σαθρός σοβάς που προκαλείται από το σχηματισμό αλάτων και υψηλές συγκεντρώσεις υγρασίας. Έχει επίσης την ιδιότητα αντιμετώπισης των υδατοδιαλυτών αλάτων ως φραγμός και συγκράτηση αυτών.

Συσκευασία: 25kg/σακούλα
Κατανάλωση: 10-11 kg/m2 ανά cm πάχους