Περιγραφή

Περιγραφή

SANATIGH

ΜΑΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Το SANATIGH (φουντουκί) είναι ένα μακροπορώδες κονίαμα για επιχρίσματα με βάση την υδραυλική άσβεστο για την αφύγρανση των τοιχοποιιών των κτιρίων. Χρησιμοποιείται σε σύγχρονα κτίρια και σε ιστορικά κτίρια και μνημεία (UNI EN 998-1).

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 12kg/m2/cm (16% νερό/σάκο)