Περιγραφή

Περιγραφή

SANATIGH

DEHUMIDIFYING, RESTORING, MACROPOROUS PLASTER BASED ON HYDRAULIC LIME

SANATIGH is macroporous plaster, for ecological building, based on hydraulic lime, for dehumidification and hygrometric rehabilitation of buildings and walls, in ecological building interventions, new buildings and in the restoration of historic buildings and monuments (UNI EN 998-1).

Packaging: 25kg/bag
Consumption: 12kg/m2/cm (16% water/bag)

Περιγραφή

Περιγραφή

SANATIGH

ΜΑΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Το SANATIGH (φουντουκί) είναι ένα μακροπορώδες κονίαμα για επιχρίσματα με βάση την υδραυλική άσβεστο για την αφύγρανση των τοιχοποιιών των κτιρίων. Χρησιμοποιείται σε σύγχρονα κτίρια και σε ιστορικά κτίρια και μνημεία (UNI EN 998-1).

Συσκευασία: 25kg/σάκο
Κατανάλωση: 12kg/m2/cm (16% νερό/σάκο)