Περιγραφή

Περιγραφή

RISANAMURI GEL

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ GEL ΑΝΩ∆ΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Το RISANAMURI GEL (λευκό) είναι ένα ειδικό προϊόν εµποτισµού για την άµεση αντιµετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας µε την δηµιουργία χηµικών φραγµών µε βάση συστατικά σιλανίου. Είναι κατάλληλο για τοιχοποιίες από πορώδη υλικά όπως τούβλα, πέτρες κλπ. Το προϊόν εφαρµόζεται σε νέες και παλιές κατασκευές, ιστορικά µνηµεία και διατηρητέα κτίρια.

Συσκευασία: 300ml,  600ml σωληνάριο, & 5kg/δοχείο
Κατανάλωση: Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας