Περιγραφή

Περιγραφή

RISANAMURI GEL

HORIZONTAL CHEMICAL GEL BARRIER AGAINST CAPILLARY RISING DAMP

RISANAMURI GEL is a ready-to-use creamy silicone emulsion to create horizontal, water-repellent chemical barriers in both new and older masonry subject to rising damp and salt attack. RISANAMURI GEL is solvent-free, non-toxic, easy to apply with cartridges extruder or hand pressure machine and can be used both indoors and outdoors to provide a dehumidifying chemical barrier in brickwork, stone, tuff and concrete even if they are thick.

Packaging: 300ml, 600ml cartridge, & 5kg/can
Consumption: Depending on the characteristics of the masonry

Περιγραφή

Περιγραφή

RISANAMURI GEL

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ GEL ΑΝΩ∆ΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Το RISANAMURI GEL (λευκό) είναι ένα ειδικό προϊόν εµποτισµού για την άµεση αντιµετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας µε την δηµιουργία χηµικών φραγµών µε βάση συστατικά σιλανίου. Είναι κατάλληλο για τοιχοποιίες από πορώδη υλικά όπως τούβλα, πέτρες κλπ. Το προϊόν εφαρµόζεται σε νέες και παλιές κατασκευές, ιστορικά µνηµεία και διατηρητέα κτίρια.

Συσκευασία: 300ml,  600ml σωληνάριο, & 5kg/δοχείο
Κατανάλωση: Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας