Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX BARRIER-A

ΕΝΕΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ

Το CONSILEX BARRIER-A (λευκό) είναι μια συνθετική ρητίνη, ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, μη εύφλεκτη, άχρωμη, άοσμη, η οποία αντιδρά με το  διοξείδιο του άνθρακα και  δημιουργεί ένα πλέγμα μέσα σε μια τοιχοποιία, ακόμα και όταν υπάρχει σημαντική υγρασία, με αποτέλεσμα να σταματά το φαινόμενο της ανοδικής υγρασίας. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες και χαμηλό ειδικό βάρος διαπερνά εύκολα μέσα στα τριχοειδή αγγεία της τοιχοποιίας , καθιστώντας τις περιοχές εφαρμογής αδιάβροχες δημιουργώντας ένα συνεχές φράγμα στεγάνωσης, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, μέσα σε μία τοιχοποιία.

Συσκευασία: 25lt/δοχείο
Κατανάλωση: 13lt/m μήκους/m πάχους