Περιγραφή

Περιγραφή

STATICAL R30N

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΝΕΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Το STATICAL R30N είναι ένα θιξοτροπικό τσιμεντοειδές ένεμα, δύο συστατικών, για την τοποθέτηση των STATI BAR σε  δομικά στοιχεία και τοιχοποιίες. Αναπτύσσει αντοχή σε θλίψη καθώς επίσης απορροφά και τις δονήσεις των ράβδων.

Συσκευασία: 8lt/δοχείο(A+B)
Κατανάλωση: 0,8lt/lm