Περιγραφή

Περιγραφή

STATICAL R30N

CEMENTIOUS INJECTION WELDING

STATICAL R30N is suitable for bonding metal components into most masonry substrates including concrete, brick, stone, blocks and most masonry materials. It is designed for use with the other Target products PowerSTAT Bar, PowerSTAT Tie, and RetroSTAT as a bonding agent. Further details are given in those product brochures.StatiCAL R30N has been found to be an ideal alternative product to polyester resin and is particularly useful when fire risks are an issue – replacement wall ties on high-rise structures is a good example. Being nonflammable and odourless, StatiCAL R30N does not have the inherent drawbacks of many resin-based alternatives.

Packaging: 8lt/bucket(A+B)
Consumption: 0,8lt/lm

Περιγραφή

Περιγραφή

STATICAL R30N

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΕΝΕΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Το STATICAL R30N είναι ένα θιξοτροπικό τσιμεντοειδές ένεμα, δύο συστατικών, για την τοποθέτηση των STATI BAR σε  δομικά στοιχεία και τοιχοποιίες. Αναπτύσσει αντοχή σε θλίψη καθώς επίσης απορροφά και τις δονήσεις των ράβδων.

Συσκευασία: 8lt/δοχείο(A+B)
Κατανάλωση: 0,8lt/lm