Περιγραφή

Περιγραφή

STATICAL L HISTORIC

ΕΝΕΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Το STATICAL L HISTORIC είναι ένα ειδικό κονίαμα δύο συστατικών, από κονίαμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο, ειδικά πρόσμικτα και αδρανή και ρητίνη από ανόργανα στοιχεία. Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των STATI BAR σε  φέρουσες τοιχοποιίες ιστορικών και διατηρητέων κατασκευών.

Συσκευασία: 15kg/δοχείο (A+ B)
Κατανάλωση: 1,25lt/lm