Περιγραφή

Περιγραφή

STATICAL L HISTORIC

STATICAL LIME GROUTH

STATICAL L HISTORIC is a special two-component mortar, made of natural hydraulic lime and resin for mounting STATI Bar or STATI Tie in load-bearing masonry and preserved structures.

Packaging: 15kg/bucket (A+ B)
Consumption: 1,25lt/lm

Περιγραφή

Περιγραφή

STATICAL L HISTORIC

ΕΝΕΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Το STATICAL L HISTORIC είναι ένα ειδικό κονίαμα δύο συστατικών, από κονίαμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο, ειδικά πρόσμικτα και αδρανή και ρητίνη από ανόργανα στοιχεία. Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των STATI BAR σε  φέρουσες τοιχοποιίες ιστορικών και διατηρητέων κατασκευών.

Συσκευασία: 15kg/δοχείο (A+ B)
Κατανάλωση: 1,25lt/lm