Περιγραφή

Περιγραφή

COPERTHERM XPS

 ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Το COPERTHERM XPS χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές στις οποίες απαιτείται ο συνδυασμός θερμομόνωσης και στεγανοποίησης καθώς επιτρέπει τη γρήγορη μόνωση και αδιαβροχοποίηση διαφόρων τύπων στεγών. Οι με μεμβράνες με φινίρισμα «MINERAL» είναι με ψηφίδες σχιστόλιθου, χρησιμοποιούνται στο σύστημα μόνωσης και στεγανοποίησης κάτω από κεραμίδια, κάτω από ασυνεχείς στέγες καθώς και σε οριζόντιες στέγες με καλές ρήσεις και λίγη χρήση.
Τύποι Μεμβρανών:
– Ενισχυμένες με ίνες υάλου: Sintoglass 2,0 kg/m2, Sintoglass 3,0 kg/m2, Sintoglass 4,0 kg/m2
– Ενισχυμένες με πολυεστέρα: Sintopol 3,0 kg/m2, Sintopol 4,0 kg/m2
– Ενισχυμένες με πολυεστέρα, αυτοπροστατευόμενη με ψηφίδες σχιστόλιθου: Sintopol MINERAL 3,5 kg/m2, Sintopol MINERAL 4,0 kg/m2, Sintopol MINERAL 4,5 kg/m2

 Συσκευασία: 4 έως 8 m/ρολό (Πάχος 30 έως 60 mm, πλάτος 50 mm)
Μήκος ρολού: πάχος 30mm=8 m, πάχος 40 mm=6 m, πάχος 50 mm=5 m, πάχος 60 mm= 4m
Μήκος πάνελ: 1,2 m (μόνο κατόπιν παραγγελίας μήκος 1,8 m και 2,4 m). Για πάχος άνω των 60 mm, το COPERTHERM XPS διατίθεται μόνο σε πάνελ.

COPERTHERM XPS

Brand: COPERNIT
Περιγραφή

Περιγραφή

COPERTHERM XPS

 THERMAL INSULATION MADE OF EXTRUDED POLYSTYRENE FOAM COUPLED WITH BITUMINOUS MEMBRANE

COPERTHERM XPS is used in all applications in which is required the combination of thermal insulation and waterproofing: allows to quickly insulate and waterproof various types of roofs, also with complex geometry. The pre-coupling with bituminous membranes allows to carry out, in a fast and safe way, the waterproofing above heat-sensitive thermal insulations with reduced installation costs. The versions with “MINERAL” finish membranes, self-protected with slate flakes, are used in the insulation and waterproofing system under tiles or under discontinuous roofs in general.
Membranes:
– Fiber glass reinforcement: Sintoglass 2.0 kg/m2, Sintoglass 3.0 kg/m2, Sintoglass 4.0 kg/m2
– Polyester reinforcement: Sintopol 3.0 kg/m2, Sintopol 4.0 kg/m2
– Polyester reinforcement, self-protected by means of slate flakes: Sintopol
MINERAL 3.5 kg/m2, Sintopol MINERAL 4.0 kg/m2, Sintopol MINERAL 4.5 kg/m2

Packaging: 4 to 8m/roll (Thickness 30 to 60 mm, 50 mm wide)
Rolls length: thick. 30mm=8 m, thick. 40 mm=6 m, thick. 50 mm=5 m, thick. 60 mm= 4m
Panels length: 1,2 m (only upon request length 1,8 m and 2,4 m)
For thickness over 60 mm, COPERTHERM XPS is available only in panels.