Περιγραφή

Περιγραφή

ACRIFLEX PH4

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Το ACRIFLEX PH4 (γκρι) είναι μια ακρυλική ρητίνη δύο συστατικών, με βάση το νερό ενισχυμένη με ίνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες και είναι ανθεκτική σε στάσιμο νερό, σε υπεριώδεις ακτίνες, σε κύκλους ψύξης-απόψυξης και σε  χημικές ουσίες με pH από 2 έως 12. Χρησιμοποιείται για την στεγάνωση δεξαμενών (βιολογικούς καθαρισμούς) που περιέχουν βασικά ή όξινα διαλύματα καθώς και σε βιομηχανικά δάπεδα.

Συσκευασία: 12kg/δοχείο
Κατανάλωση: 2,5kg/m2  (8% νερό/δοχείο)