Περιγραφή

Περιγραφή

ASPHALT ADDITIVES

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Το TeraGrip Antistripping Agent είναι ένα πρόσμικτο της ασφάλτου που βοηθά στην δημιουργία ισχυρών δεσμών συνοχής και πρόσφυσης με τα αδρανή  για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ασφαλτομιγμάτων προσδίδοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και μειώνοντας  σημαντικά τις παραμορφώσεις και οι  ρωγμές στην επιφάνεια των.

Το HiperCell Cellulosic Fiber είναι μια ίνα υψηλής απόδοσης που βοηθά την σταθερότητα του ασφαλτομίγματος σε ανοικτά και ημι-ανοικτά μίγματα (όπως SMA και πορώδη ασφαλτομίγματα). Η κυτταρινική ίνα εμποδίζει την διήθηση και αποτρέπει την εκρόφηση της επικάλυψης από τα αδρανή.  Μειώνει την αποκόλληση των αδρανών από την άσφαλτο και  βοηθά στην αύξηση της μηχανικής αντοχής του ασφαλτομίγματος.

Το Pawma Warm Mix Asphalt Additive είναι ένα χημικό πρόσθετο που αυξάνει το χρόνο επεξεργασίας του μείγματος επιτυγχάνοντας έτσι μια αποτελεσματικότερη συμπίεση. Επιτρέπει την τοποθέτηση της ασφάλτου ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Polymer Modified Bitumen (PmB) Additive είναι μια λειτουργική πολυολεφίνη που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο για την μείωση του φαινομένου ravelling και ρωγμών σε θερμά ασφαλτομίγματα.

Το AsfaltTex Asphalt Reinforcement είναι ένας τύπος γεωπλέγματος που παράγεται από υφαντές ίνες υάλου και επικαλύπτεται με πολυμερή άσφαλτο και χρησιμοποιείται για την αύξηση της αντοχής των ασφαλτομιγμάτων.

Το FlexoDerz Crack Fillers είναι ένα προϊόν από καουτσούκ και χρησιμοποιείται σε θερμή μορφή για την πλήρωση επιφανειακών ρωγμών που δημιουργούνται στην άσφαλτο.