Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOSHIELD C -SHEET

VERY FLAT UNIDIRECTIONAL FABRIC MADE OF RESISTANT CARBON FIBRES FOR STRUCTURAL STRENGTHENING

ARMOSHIELD C – SHEET is a very flat unidirectional fabric made of carbon fibres and high-density FRP composite materials that show high elastic modulus and develop high mechanical strength. It should be used in combination with specific ARMOFIX resins for static reinforcement and repair of building structures with no load increase. The ARMOSHIELD C-SHEET fabric is supplied in sheets made of top quality carbon fibres that are arranged in a single direction and lie perfectly flat. They are particularly suitable for confining structures exposed to compression and bending, such as beams and columns and for reinforcing cutting beams. CHARACTERISTICS: Elastic modulus (GPa): 240 – 390 , Weight (g/m2): 200 – 600, Available widths (cm): 10-20-30-40-50-60.

Packaging: 50m/rolls

Περιγραφή

Περιγραφή

ARMOSHIELD C-SHEET

ΑΝΘΡΑΚΟΫΦΑΣΜΑΤΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το ARMOSHIELD C-SHEET είναι ένα επίπεδο ύφασμα μονής κατεύθυνσης από ίνες άνθρακα και σύνθετα υλικά υψηλής πυκνότητας FRP που παρουσιάζουν υψηλό ελαστικό μέτρο και αναπτύσσουν υψηλή μηχανική αντοχή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ειδικές ρητίνες ARMOFIX για στατική ενίσχυση και επισκευή δομικών κατασκευών χωρίς αύξηση φορτίου. Το ύφασμα ARMOSHIELD C-SHEET παρέχεται σε φύλλα κατασκευασμένα από ίνες άνθρακα υψηλής ποιότητας που είναι διατεταγμένα σε μία μόνο κατεύθυνση. Είναι κατάλληλα για τον περιορισμό των δομών που εκτίθενται σε συμπίεση και κάμψη, όπως δοκούς και κολώνες και για την ενίσχυση δοκών κοπής. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ελαστικό μέτρο (GPa): 240 – 390, Βάρος (g/m2): 200-600, Διαθέσιμα πλάτη (cm): 10-20-30-40-50-60

Συσκευασία: 50m/ρολό