Περιγραφή

Περιγραφή

EKOBIT

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Το EKOBIT είναι μια ασφαλτική αυτοκόλλητη ταινία υδατοπροστασίας που προστατεύεται από μεταλλικό φιλμ αλουμινίου ή χαλκού, φυσικό ή χρωματισμένο, ενισχυμένο με πολυεστέρα. Η συγκολλητική ασφαλτική ένωση προστατεύεται, μέχρι τη χρήση, από φιλμ σιλικόνης. Χρησιμοποιείται για την προστασία: μέταλλου, πλαστικού, τσιμέντου αμιάντου, στέγών και καλυμμάτων γενικά, για σφράγιση: κουφωμάτων και φεγγιτών, στηθαίων, γυάλινων και πλαστικών κατασκευών και για επισκευή: πλακιδίων, υδρορροών, μεταλλικών σωλήνων, μεταλλικών πλακών ή στεγών από αμίαντο. Είναι συμβατό με τα περισσότερα οικοδομικά υλικά. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία για την εγκατάσταση των ταινιών και οι επιφάνειες στις οποίες θα εγκατασταθούν οι ταινίες πρέπει να είναι στεγνές, συμπαγείς, καθαρές και χωρίς ακαθαρσίες.

Συσκευασία: Τυπικό μήκος: 10 m
Τυπικό πάχος: 1,5 mm
Τυπικό πλάτος:  30 – 45  cm.