Περιγραφή

Περιγραφή

ARMORED FLASHING SYSTEM

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Μεμβράνη ARMORED FLASHING SYSTEM από πολυβινηλικό βουτήλιο (PVB)  ενισχυμένη με πλέγμα αλουμινίου, εύκαμπτη με δυνατότητα διαμόρφωσης σύμφωνα με την μορφή της επιφανείας  του υποστρώματος, πάχους 3 mm, κατάλληλο   για την στεγανοποίηση αρμών μεταξύ κατακόρυφων και οριζοντίων επιφανειών, συναρμογές καπνοδόχων με την στέγη και ντερέδες κεραμοσκεπών στεγών.

Συσκευασία: 6m/ρολό (πλάτος 15 έως 100cm)