Περιγραφή

Περιγραφή

BIO T PLUS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Το BIO T PLUS (διαφανές) είναι ένα έτοιµο προς χρήση απολυµαντικό-καθαριστικό για την εξάλειψη και την πρόληψη από επικίνδυνους µικροοργανισµούς, πολύποδες κλπ. Εφαρµόζεται αραιωµένο από 30% έως 50% σε φυσικές πέτρες και σοβάδες. Σε επιφάνειες όπου υπάρχουν στρώµατα µε ένα σηµαντικό πάχος µικροοργανισµών είναι απαραίτητο, εκ των προτέρων, να πλένετε η επιφάνεια µε νερό υπό πίεση, προκειµένου να αποµακρυνθούν τα εξωτερικά στρώµατα για να υπάρξει καλύτερη διείσδυση του προϊόντος. Εφαρµόστε χρησιµοποιώντας µια βούρτσα ή ένα πιεστικό χαµηλής πίεσης µέχρι κορεσµού του υποστρώµατος. Αφήστε το υλικό να δράσει για 24 ώρες και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά µε νερό υπό πίεση. Στη συνέχεια, για να αποτρέψετε την εκ νέου ανάπτυξη µικροοργανισµών στην επιφάνεια, εφαρµόστε ξανά BIO T PLUS, χωρίς ξέπλυµα.

Συσκευασία: 5lt/δοχείο
Κατανάλωση: 3 – 6m2/lt