Περιγραφή

Περιγραφή

PULIPIETRA SOFT

CREAM SURFACE CLEANER BUILDING, USED ALSO WITHOUT RINSE

PULIPIETRA SOFT is a micronized detergent for cleaning, also dry, artifacts and building stone facades. It can be used on stone, limestone, marble or other natural construction materials, but can also be used for a first cleaning in the case of very dirty or greasy walls. It removes smog, atmospheric dirt, oil, grease fat and dung of birds.  It is safe for use on limestone composition surfaces, stone, sandstone, tuff, exposed concrete, hammered marble, raw marble or worked, Ligurian stone and siliceous rocks.  It is an alkaline product, viscous, ready to use. Due to its viscosity easily adheres to vertical surfaces, remaining wet for a long period and not penetrating too deep into the substrate greatly reduces the product consumption and prolongs the contact time with a better result.

Packaging: 1-5kg/can

Περιγραφή

Περιγραφή

PULIPIETRA SOFT

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

Το PULIPIETRA SOFT είναι ένα παχύρευστο καθαριστικό αλκαλικής βάσης που εφαρμόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες από φυσικούς λίθους, ασβεστόλιθο, μάρμαρα, ψαμμίτη, ηφαιστειακή τέφρα και σκυρόδεμα. Αφαιρεί την αιθαλομίχλη, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα υπολείμματα του άνθρακα από την καύση, λάδια, λίπη αλλά και οργανικές ακαθαρσίες χωρίς να αλλοιώνει την αρχική επιφάνεια εφαρμογής.

Συσκευασία: 18kg/δοχείο
Κατανάλωση: : 150-250ml/m2