Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX ANTISMOG REMOVER

SPECIFIC CLEANER FOR THE REMOVAL OF SMOG AND GRAFFITI FROM WALLS

CONSILEX ANTISMOG REMOVER is an innovative product, designed for cleaning blackened external walls, especially encrusted by soot from pollution and smog. It is perfect for cleaning outside walls, external walls and roofs made of natural stone, exposed brickwork, reconstituted stone, concrete, etc.

Packaging: 5kg can
Consumption: 0,25kg/m2

Περιγραφή

Περιγραφή

CONSILEX ANTISMOG REMOVER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Το CONSILEX ANTISMOG REMOVER είναι ένα καινοτόμο προϊόν, σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των «μαυρισμένων» εξωτερικών τοίχων από την ατμοσφαιρική ρύπανση και το νέφος. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό σε εξωτερικές τοιχοποιίες, οροφές από φυσική πέτρα, εμφανή τούβλα, σκυρόδεμα, κ.λπ.

Συσκευασία: 5kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,25kg/m2