Περιγραφή

Περιγραφή

NEUTRAL ACETIC

NEUTRALIZING ACID WITH LOW RESIDUAL

ACETIC NEUTRAL is an acidic liquid formula for the final wash after neutralizing the caustic treatment of cleaning building surfaces. It is a calibrated mixture of acids and buffering agents, which neutralizes the action of any alkaline or caustic residues that may be left in porosity of clean building surfaces chemically. Forms soluble salts of easy removal, with a low salnitrazion surface effect.

Packaging : 1-5kg/can

Περιγραφή

Περιγραφή

NEUTRAL ACETIC

ΟΞΥ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Το NEUTRAL ACETIC είναι ένα όξινο υγρό για την τελική πλύση μετά τον καθαρισμό και την επεξεργασία των επιφανειών. Είναι ένα μίγμα από οξέα και ρυθμιστικούς παράγοντες το οποίο μπορεί και εξουδετερώνει τη δράση ενός αλκαλικού ή καυστικό υπολείμματος που μπορεί να έχει απομείνει σε πορώδες καθαρές επιφάνειες ενός κτιρίου.

Συσκευασία: 1-5kg/δοχείο