Περιγραφή

Περιγραφή

SOILFIX SRB-5

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το SOILFIX SRB-5 είναι ένα πρόσμικτο διάλυμα πολυμερών με βάση το νερό για τη σταθεροποίηση των εδαφών και των υποστρωμάτων οδοποιίας σε βάθη από 5 έως 20 εκατοστά. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να εφαρμοστεί στους περισσότερους τύπους εδάφους (με PI μεταξύ 3και 18), συμπεριλαμβανομένων αμμώδους εδάφους  και αργίλου, βελτιώνοντας την αντοχή μέχρι και 200% (CBR) ενώ επιδρά σε βάθος διπλάσιο της εφαρμογής του.

Συσκευασία: 200 & 1000lt
Κατανάλωση: 1lt/m2