Περιγραφή

Περιγραφή

SANAXIL FIX

REINFORCING FIXATIVE PRIMER BASED ON POTASSIUM SILICATES

SANAXIL FIX is a transparent potassium silicate based reinforcing-stabilizing primer. It is used for the stabilization and adhesion of surfaces to be painted or coated with colored mortars. It is applied to new and old buildings, to historical monuments and is suitable for ecological interventions.

Packaging: 5 & 20lt/δοχείο
Consumption: 0,12lt /m²

Περιγραφή

Περιγραφή

SANAXIL FIX

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Το SANAXIL FIX είναι ένα διαφανές ενισχυτικό-σταθεροποιητικό αστάρι με βάση το πυριτικό κάλιο. Χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση και πρόσφυση των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν ή να επικαλυφθούν με χρωματιστά κονιάματα. Εφαρμόζεται σε νέα και παλαιά κτήρια, σε ιστορικά μνημεία και είναι κατάλληλο για οικολογικές παρεμβάσεις.

Συσκευασία: 5 & 20lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,12lt /m²