Περιγραφή

Περιγραφή

SANAXIL FILLER

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΡΩΓΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Το SANAXIL FILLER (λευκό) είναι ένα μακροπορώδες κονίαμα σφράγισης μικρο-ρωγμών, που βασίζεται σε πυριτιούχα στοιχεία, σε πυριτικό κάλιο και πλαστικές μικροΐνες. Εξασφαλίζει στεγανότητα, υδρο-απωθητικότητα, διαπερατότητα στους υδρατμούς και διατίθεται σε δύο διαφορετικά μεγέθη αδρανών (0,2 και 0,4 mm). Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση ρωγμών (έως 1 mm) σε νέα και ιστορικά κτίρια και εφαρμόζεται με ρολό ή σπάτουλα. Συνδυάζεται με το SANAXIL FIX ως διαλυτικό.

Συσκευασία: 25kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,4kg/m² (μέχρι 100% νερό ή 15% SANAXIL FIX)