Περιγραφή

Περιγραφή

PROTECH SIL P

SILOXANE, WATER-REPELLENT, BREATHABLE PAINT, IN AQUEOUS DISPERSION

PROTECH SIL P is a water repellent, breathable, pigmented paint, based on siloxane resins in aqueous dispersion for waterproofing painting in the restoration of civil and industrial buildings, and new buildings. Recommended for use as water-repellent breathable protective finish of macroporous dehumidifying plasters (SANATIGH, SANAWARME, CALEOSANA).

Packaging: 4lt ή 14lt/can
Consumption: 0,3lt/m

Περιγραφή

Περιγραφή

PROTECH SIL P

ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το PROTECH SIL P είναι απωθητικό νερού, υλικό που αναπνέει, χρωματισμένο με χρώμα με βάση ρητίνες σιλοξάνης σε υδατική διασπορά για την στεγανοποίηση και την αποκατάσταση των αστικών και βιομηχανικών κτιρίων. Χρησιμοποιείται σαν προστατευτικό φινίρισμα των επιχρισμάτων αφύγρανσης.

Συσκευασία: 4lt ή 14lt/δοχείο
Κατανάλωση: 0,3lt/m