Περιγραφή

Περιγραφή

CIRLAK

SOLVENT-BASED HYDROPHOBIC PROTECTIVE FOR METAL SURFACES

CIRLAK is a product based on acrylic resins and benzotriazole in solvent mixture. It protects metal surfaces preventing oxidation and restoring shine, tone and naturalness to the treated metal. It forms a transparent, hydrophobic, bright and elastic barrier with excellent adhesion characteristics to the metal resistant to environmental chemical and physical variations, to UV rays and to bad weather. Protects from organic and inorganic dirt. On metal surfaces in copper, bronze, brass and related copper alloys, the corrosion inhibitor contained in the product performs an effective and important superficial passivating action, forming a highly stable complex with the treated metal that prevents the formation of oxidative phenomena. The product is reversible with the common solvent-based products.

Packaging: 1lt/can
Consumption: 8-12m2/lt

Περιγραφή

Περιγραφή

CIRLAK

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το CIRLAK είναι ένα προϊόν που βασίζεται σε ακρυλικές ρητίνες και βενζοτριαζόλιο σε μίγμα διαλυτών. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες αποτρέποντας την οξείδωση και αποκαθιστώντας τη λάμψη, τον τόνο και τη φυσικότητα στο επεξεργασμένο μέταλλο. Δημιουργεί ένα διαφανές, υδρόφοβο, φωτεινό και ελαστικό φράγμα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης στο μέταλλο ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές χημικές και φυσικές συνθήκες και, στις υπεριώδεις ακτίνες. Προστατεύει από οργανικές και ανόργανες ουσίες. Στις μεταλλικές επιφάνειες από χαλκό, χαλκό, ορείχαλκο και συναφή κράματα χαλκού, ο αναστολέας διάβρωσης έχει μια αποτελεσματική επιφανειακή δράση προστασίας, σχηματίζοντας ένα πολύ σταθερό σύμπλεγμα με το επεξεργασμένο μέταλλο που εμποδίζει το σχηματισμό οξειδωτικών φαινομένων. Το προϊόν είναι αναστρέψιμο με καθαριστικά που βασίζονται σε διαλύτες.

Συσκευασία: 1lt/δοχείο
Κατανάλωση: 8-12m2/lt