Περιγραφή

Περιγραφή

OVERFIRE PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το OVER FIRE PRIMER είναι αστάρι με βάση τροποποιημένες εποξειδικές ρητίνες, με χρωστική με βάση το φωσφορικό ψευδάργυρο και σωματίδια ελασματοειδούς πλήρωσης, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση σε επιχρισμένο ή μη υπόστρωμα. Είναι εύκολο να εφαρμοστεί, έχει γρήγορη ωρίμανση, με εξαιρετική και μακροχρόνια ενεργή προστασία. Κατάλληλο για κάθε τύπο επιφανείας.

Συσκευασία: 20kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,18kg/m2