Περιγραφή

Περιγραφή

OVERFIRE PRIMER

DOUBLE-COMPONENT, EPOXY-POLYAMIDE, LOW THICKNESS PRIMER

OVER FIRE PRIMER is a modified, epoxy-polyamide resins based primer, with zinc phosphate based pigmentation and lamellar filling particles, providing the product with an excellent adhesion on  the uncoated or primed substrate; easy to apply; quick drying power; finish applicability wet over wet; excellent and long lasting active protection. Suitable for industrial maintenance, sheds, equipments, underbodies of agricultural vehicles, trucks and train wagons, banisters, foot bridges, tanks, sanded and brushed pipes.

Packaging: 20kg/can
Consumption: 0,18kg/m2

Περιγραφή

Περιγραφή

OVERFIRE PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το OVER FIRE PRIMER είναι αστάρι με βάση τροποποιημένες εποξειδικές ρητίνες, με χρωστική με βάση το φωσφορικό ψευδάργυρο και σωματίδια ελασματοειδούς πλήρωσης, παρέχοντας εξαιρετική πρόσφυση σε επιχρισμένο ή μη υπόστρωμα. Είναι εύκολο να εφαρμοστεί, έχει γρήγορη ωρίμανση, με εξαιρετική και μακροχρόνια ενεργή προστασία. Κατάλληλο για κάθε τύπο επιφανείας.

Συσκευασία: 20kg/δοχείο
Κατανάλωση: 0,18kg/m2