Περιγραφή

Περιγραφή

PROTEX 100

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ Το PROTEX 100 είναι ένα προστατευτικό πολυουρεθανικής με βάση διαλύτες, για δομικά υλικά, μεταλλικές επιφάνειες και πλαστικές επιφάνειες ανθεκτικές σε διαλύτες. Σχηματίζει μια ισχυρή, συνεχή και διαφανή μεμβράνη που προστατεύει περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε επιθετικές χημικές ουσίες. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε προηγουμένως βαμμένες επιφάνειες, υπό την προϋπόθεση ότι το χρώμα είναι ανθεκτικό στους διαλύτες. Κατανάλωση: 7-8 m2/lt με πάχος 25 micron