Περιγραφή

Περιγραφή

CALCE STORICA

ONE-COMPONENT PRE-MIXED MORTAR, WITHOUT CEMENT

CALCE STORICA is a one-component pre-mixed mortar made of natural hydraulic lime, without cement and characterized by excellent mechanical resistance and high adhesion to the support. Calce Storica is ideal for the consolidation and the renovation of masonry structures, even in earthquake zones.  Calce Storica has M-15 resistance class according to EN 998-2.

Packaging: 25kg bag
Consumption: 17kg/m2/cm (17% water/bag)

Περιγραφή

Περιγραφή

CALCE STORICA

ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Το CALCE STORICA (λευκό, ανοικτό γκρι) είναι ένα έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο κονίαμα το οποίο παρασκευάζεται από φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) και επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή (0.5 mm) που συμμορφώνεται με τα πρότυπα κατά UNI EN 998-2, σχετικά με Μ15 (15MPa).  Χαμηλής περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα και πολύ μικρό συντελεστή συρρίκνωσης. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ισχυρών, διαπερατών και ελαστικών αρμολογημάτων πλήρωσης αρμών καθώς και ως ισχυρό επίχρισμα. 

Συσκευασία: 25kg/σάκο
PROIΚατανάλωση: 17kg/m2/cm (17% νερό/σάκο)